A.GIỚI THIỆU SIÊU BÃO

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SỨC KHOẺ SAO ĐẠI VIỆT ( Công ty Đại Việt) là đơn vị toàn quyền sở hữu hợp pháp Sàn giao dịch Thương mại điện tử sieubao.vn theo quy định của pháp luật nước Việt Nam. Công ty Đại Việt ban hành chính sách Đăng tin, Quảng cáo, trên SGD TMĐT sieubao.vn nhằm đảm bảo lợi ích cho Khách Hàng.

Sàn giao dịch TMĐT có tên miền giao dịch là: www.sieubao.vn

Sieubao.vn cho phép các thương nhân, tổ chức, cá nhân không phải chủ sở hữu hoặc người quản lý website có thể tiến hành đăng tin bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ trên đó, bằng cách đăng các thông tin sản phẩm, giới thiệu về sản phẩm, giá cả, chức năng mua hàng,…

Hoạt động đăng tin, mua bán Hàng hóa và Cung ứng Dịch vụ trên SGD TMĐT sieubao.vn được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi cho các bên liên quan.

Tất cả các hạng mục thương mại đều có trên SGD TMĐT sieubao.vn, cho dù nó là dành cho mua, bán, cho tặng, tìm kiếm nhà cửa, xe ô tô, tuyển dụng, Du lịch, đồ điện tử đã qua sử dụng, vật nuôi, và cả dịch vụ gia đình. Mục đích của chúng tôi là cung cấp cho người Việt Nam một nền tảng trực tuyến để sử dụng một cách tiện lợi, không phức tạp. Các bước đăng ký dễ dàng và bất cứ ai cũng có thể tìm kiếm và đăng các thông tin liên quan về các danh mục sản phẩm của mình cần bán khác nhau, từ bất động sản, đồ điện tử đến xe ô tô và còn nhiều hơn nữa.

Nếu bạn có bất kỳ trở ngại, câu hỏi nào liên quan đến việc đăng tin, quảng cáo của bạn, xin vui lòng xem các nguyên tắc và quy định dành cho quảng cáo trực tuyến trên trang web của chúng tôi. Bạn cũng có thể xem qua trang trợ giúp khách hàng để liên hệ với chúng tôi.

ĐỊNH NGHĨA VÀ DIỄN GIẢI

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SỨC KHOẺ SAO ĐẠI VIỆT

Là chủ sở hữu hợp pháp của sàn giao dịch Thương mại điện tử SIEUBAO.VN

Sàn giao dịch Thương mại điện tử SIEUBAO.VN

Là website thương mại điện tử cho phép Khách Hàng thực hiện hoạt động đăng tin mua, bán, cho tặng Hàng hóa và cung ứng Dịch vụ Công nghệ (sau đây gọi tắt là “SGD TMĐT SIEUBAO.VN”).

Dịch vụ Thương mại Điện tử

Là các dịch vụ bao gồm nhưng không giới hạn khởi tạo, Đăng tin, duy trì gian hàng, giao hàng, quản lý tài khoản .. được cung cấp bởi SIEUBAO.VN

Nhà Bán Hàng

Là các thương nhân, tổ chức, cá nhân…có hoạt động thương mại điện tử hợp pháp theo quy định của Pháp luật và được phép sử dụng dịch vụ thương mại điện tử do SIEUBAO.VN và các bên liên quan cung cấp.

Khách hàng

Là các tổ chức, cá nhân, mua Hàng hóa hoặc sử dụng dịch vụ của Nhà bán hàng trên SGD TMĐT SIEUBAO.VN.

Cửa hàng/Sàn

Là một trung tâm Công nghệ thông tin được tạo ra và quản lý bởi SIEUBAO nhằm phục vụ hoạt động thương mại điện tử trên SGD TMĐT SIEUBAO.VN

Ngày làm việc

Là trong tuần các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu (08giờ đến 17giờ), trừ các ngày thứ bảy, Chủ nhật và các ngày lễ theo quy định của pháp luật.

Last updated