5.4 Cách thức hoàn tiền cho việc hoàn trả

Quy trình:

Bước 1: Khi người bán hàng nhận được Sản phẩm, hàng hóa (kèm theo chứng từ, hóa đơn nếu có) trả lại của người mua hàng. Sản phẩm, hàng hóa sẽ được lưu lại, đồng thời người bán hàng sẽ thông báo cho người mua hàng qua email/SMS về việc đã nhận được sản phẩm trả lại từ người mua hàng theo thoả thuận giữa người bán hàng và mua hàng.

Bước 2: Người bán hàng sẽ tiến hành kiểm tra, đánh giá tình trạng sản phẩm, hàng hóa. Sau khi kiểm tra, người bán hàng sẽ báo lại cho người mua hàng:

- Sản phẩm, hàng hóa đủ điều kiện hoàn trả: Thông báo cho người mua hàng qua email/SMS thời gian hoàn tiền, tổng số tiền và hình thức hoàn tiền hoặc Sản phẩm, hàng hóa đổi trả.

- Sản phẩm, hàng hóa không đủ điều kiện hoàn trả: Thông báo cho người mua hàng qua email/SMS lý do không đủ điều kiện hoàn tiền hoặc đổi trả.

Bước 3:

- Trường hợp đủ điều kiện hoàn trả, căn cứ thời gian hoàn trả đã thông báo, người mua hàng kiểm tra tài khoản ngân hàng hoặc hình thức nhận tiền hoàn trả hoặc Sản phẩm, hàng hóa được đổi trả.

- Trường hợp không đủ điều kiện hoàn trả, người bán hàng sẽ trả lại Sản phẩm, hàng hóa mà người mua hàng đã mua ban đầu thông qua đối tác vận chuyển.

Trong trường hợp người mua hàng đã thực hiện toàn bộ quá trình trên mà vẫn chưa nhận được giải quyết.

Vui lòng liên hệ qua email info@sieubao.vn hoặc hotline số 096 3235 388

Đối với sản phẩm được khuyến mại: Người bán hàng không tiến hành hoàn trả cho các đơn hàng mua sản phẩm có giá khuyến mại.

Last updated