17. Tin đăng cần xác minh thông tin

Trong một số trường hợp cần thiết, Sieubao.vn cần có quy trình xác minh thông tin tin đăng nhằm bảo vệ quyền lợi của người bán và người mua, việc xác minh thông tin sẽ giúp tin đăng của bạn được bảo vệ bởi Sieubao.vn và đáng tin cậy hơn.
Để hoàn tất quá trình xác minh vui lòng cung cấp đầy đủ các thông tin sau về địa chỉ Email: [email protected]
Hình chụp Chứng Minh Nhân Dân (2 mặt) của bạn.
Hình chụp giấy tờ tùy thân khác có ảnh (2 mặt): bằng lái, chứng chỉ,....
Hình chụp có thể thấy bạn cùng với cửa hàng cùng các sản phẩm bạn đã đăng trên Sieubao.vn
Các số điện thoại bạn dùng để đăng tin.
Địa chỉ nhà hoặc địa chỉ cửa hàng.
Số tài khoản ngân hàng bạn dùng để giao dịch (nếu có).
Sieubao.vn chỉ sử dụng thông tin này để xác thực và sẽ không dùng cho bất kỳ mục đích nào khác.