6. Các phương thức bảo vệ thông tin cá nhân

SGD TMDT Sieubao.vn đảm bảo rằng mọi thông tin thu thập được sẽ được lưu giữ an toàn, bằng các phương thức sau:

- Giới hạn truy cập thông tin cá nhân bằng việc Đăng ký tài khoản

- Sử dụng sản phẩm công nghệ để ngăn chặn truy cập máy tính trái phép.

- Xóa thông tin cá nhân của quý khách khi nó không còn cần thiết cho mục đích lưu trữ hồ sơ của chúng tôi.

SGD TMDT Sieubao.vn sử dụng công nghệ mã hóa theo giao thức…….. khi xử lý tài khoản của bạn.

Last updated