II. HƯỚNG DẪN ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

Bước 1: Kích vào Đăng nhập

Bước 2: Nhập thông tin tài khoản

- Dòng 1: Nhập email đăng ký

- Dòng 2: Nhập mật khẩu

- Ấn Đăng nhập

Last updated