9. Tin đăng có tên website trên hình/ô thông tin liên lạc/nội dung

Tại Sieubao.vn không cho phép đăng bất kỳ đường dẫn liên kết (link) nào xuất hiện trong tin đăng, trên hình ảnh, nội dung hoặc thông tin liên lạc.

Last updated