I. ĐỐI TƯỢNG ĐĂNG TIN

Bằng việc đăng tin trên Sieubao.vn, bạn đồng ý cho phép Sieubao.vn sử dụng nội dung và hình ảnh tin đăng của bạn vì mục đích thương mại và phi thương mại; đồng thời, bạn đồng ý miễn trừ cho Sieubao.vn các nghĩa vụ liên quan. Đối tượng đăng tin:

Tin đăng Cá nhân: Dành cho đối tượng là các cá nhân có quyền hợp pháp tham gia vào các thoả thuận/hợp đồng mua bán ở Việt Nam.

Tin đăng Cửa hàng: Dành cho đối tượng là những cá nhân/tập thể bán hàng với mục đích kinh doanh, bao gồm các cửa hàng, doanh nghiệp, shop, và các hộ gia đình hoặc cá nhân kinh doanh nhỏ.

Last updated