3. Quản lý thông tin, quảng cáo sản phẩm trên Website Sieubao.vn

Hành vi cấm trong hoạt động đăng tải tin để giới thiệu, quảng cáo sản phẩm, dịch vụ trên Sieubao.vn

Quảng cáo thiếu thẩm mỹ, trái với truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức, thuần

Phong mỹ tục Việt Nam.

Quảng cáo xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của tổ chức, cá nhân.

Quảng cáo có sử dụng hình ảnh, lời nói, chữ viết của cá nhân khi chưa được cá

Nhân đó đồng ý, trừ trường hợp được pháp luật cho phép.

Quảng cáo không đúng hoặc gây nhầm lẫn về khả năng kinh doanh, khả năng cung

Cấp sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phẩm, hàng

Hóa, dịch vụ; về số lượng, chất lượng, giá, công dụng, kiểu dáng, bao bì, nhãn hiệu,

Xuất xứ, chủng loại, phương thức phục vụ, thời hạn bảo hành của sản phẩm, hàng

Hoá, dịch vụ đã đăng ký hoặc đã được công bố.

Quảng cáo bằng việc sử dụng phương pháp so sánh trực tiếp về giá cả, chất

Lượng, hiệu quả sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của mình với giá cả, chất

Lượng, hiệu quả sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cùng loại của tổ chức, cá

Nhân khác.

Quảng cáo có nội dung cạnh tranh không lành mạnh theo quy định của pháp luật về

Quảng cáo vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ.

Các hành vi khác vi phạm pháp luật về quảng cáo.

Và trường hợp quy định pháp luật có thay đổi thì áp dụng theo sự thay đổi đó.

Last updated