1. Thông tin liên lạc

Tên: Điền đầy đủ họ tên thật của người bán. Tên không bao gồm địa chỉ mail, đường Link trang web,

Email: Hãy cung cấp địa chỉ Email thật. Chúng tôi liên lạc với bạn chủ yếu qua Email. Email của bạn sẽ được Sieubao.vn bảo mật.

Số điện thoại: Để đảm bảo an toàn mua bán, bạn cần xác nhận sở hữu của số điện thoại dùng để đăng tin.

Địa chỉ: Hãy cung cấp địa chỉ giao dịch chính xác bao gồm: tên đường, quận/huyện, thành phố nơi bạn đang sống.

Last updated