3. Dành cho người Mua hàng

Tìm kiếm, tham khảo thông tin sản phẩm, dịch vụ, lịch sử giao dịch, đánh giá, nhận xét của người bán mà người mua đang quan tâm;

Có thể tham khảo mặt hàng tương tự của những người bán khác trên sieubao.vn (để đưa ra quyết định mua sản phẩm, dịch vụ đó).

Dựa trên thông tin tham khảo được từ người bán sản phẩm, dịch vụ người mua liên hệ với người bán qua thông tin liên hệ đăng tải trong nội dung tin bán hàng hóa để hỏi thêm về thông tin sản phẩm, dịch vụ hoặc đến gặp trực tiếp người bán hoặc tiếp xúc trực tiếp để xem và mua sản phẩm, dịch vụ;

Sau khi đã trao đổi được với người bán, người mua có thể quyết định đặt hàng.

Người mua lựa chọn cách thức giao dịch (tùy vào thỏa thuận của người mua và người bán)

Người mua nhận sản phẩm, dịch vụ.

Người mua có thể đánh giá, nhận xét hoặc khiếu nại người bán (nếu có).

Last updated