16. Sản phẩm/Dịch vụ cấm

Các tin đăng mua bán sản phẩm, cung cấp dịch vụ trên Sieubao.vn, cần tuân theo các luật lệ và quy định có hiệu lực của pháp luật Việt Nam và quy định của Sieubao.vn đối với từng ngành nghề cụ thể.

Vui lòng tham khảo chi tiết các sản phẩm/dịch vụ bị cấm (Chèn link)

Last updated