2. Quy trình trình kiểm duyệt

Kiểm tra thông tin: BQL Sieubao.vn sẽ kiểm tra các thông tin mà người dùng đăng ký.

Gọi điện/email xác minh: BQL Sieubao.vn có thể gọi điện thoại hay gửi mail để xác minh danh tính cửa hàng. Để tăng uy tín với khách hàng hoặc trong một số trường hợp, BQL Sieubao.vn yêu cầu người dùng cung cấp các giấy tờ kinh doanh liên quan hay hình ảnh cửa hàng.

Duyệt/Từ chối: Trong vòng 24h BQL Sieubao.vn sẽ duyệt hay từ chối yêu cầu và sẽ gưỉ thông báo đến người dùng.

Last updated