6.2 Chế độ bảo hành không bao gồm các trường hợp sau

Sử dụng không đúng cách

Các yếu tố môi trường như cháy nổ, hỏa hoạn, lũ lụt , động đất ,thiên tai v.v..

Hao mòn tự nhiên cũng như việc sử dụng không đúng theo hướng dẫn hoặc lỗi do khách hàng gây nên.

Hư hỏng do lỗi của bên mua.

Last updated