2.2 Quyền và trách nhiệm của người mua trên website

Có quyền được mua hàng hóa trên Sieubao.vn sau khi đăng ký trở thành người mua.

Có quyền đóng góp ý kiến bằng thư, email hoặc gọi điện cho Sàn giao dịch TMĐT Sieubao.vn trong quá trình hoạt động.

Người mua có trách nhiệm cung cấp các thông tin cần thiết liên quan đến bản thân để đảm bảo hoàn thành đơn hàng bao gồm: tên giao dịch, địa chỉ, phương thức thanh toán lựa chọn, điện thoại liên hệ.

Chịu trách nhiệm đối với các nội dung đăng tải, các hành vi và nguyên tắc ứng xử khi tham gia cộng đồng mua bán online Sieubao.vn

Tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ và mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình.

Có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn giao dịch TMĐT Sieubao.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của mình để hai bên cùng hợp tác xử lý.

Có trách nhiệm cung cấp thông tin về giao dịch, hàng hóa hỗ trợ Sàn giao dịch TMĐT Sieubao.vn trong việc giải quyết tranh chấp phát sinh giữa Người Mua và Người Bán diễn ra qua Sàn.

Last updated