4.1 Quy trình

Sau khi nhận thông tin: các loại giấy phép, hình ảnh của cửa hàng, BQL Sieubao.vn sẽ:

Xét duyệt các thông tin, hình ảnh

Gọi điện thoại

Hoặc có thể cử nhân viên trực tiếp xác minh.

Last updated