5.3 Phương thức trả/đổi hàng đã mua

Yêu cầu cung cấp Mã đơn hàng hoặc phiếu thu khi đổi trả sản phẩm.

Không gửi trả sản phẩm, hàng hóa hàng mà khách hàng đã mua đến nhà sản xuất.

Trong trường hợp sản phẩm, hàng hóa của người mua hàng hàng bị lỗi khi mua hàng tại sieubao.vn, người mua hàng vui lòng liên lạc qua số điện thoại của người bán hàng để được hướng dẫn giải quyết.

Đối với đơn hàng mua dưới hình thức gói sản phẩm, tất cả sản phẩm phải được trả về nguyên vẹn.

Chính sách trả lại này không áp dụng đối với các sản phẩm, hàng hóa miễn đổi, trả hoặc miễn hoàn tiền đã được thông báo trên sieubao.vn

Công ty không chịu trách nhiệm xử lý, hoàn tiền lại trong trường hợp người mua hàng mua sai sản phẩm, hàng hóa trên sieubao.vn

Last updated