3. Một số lý do từ chối kiểm duyệt Cửa hàng/Sàn

Nhằm đảm bảo chất lượng và an toàn cho người dùng, Sieubao.vn sẽ tiến hành kiểm duyệt Cửa hàng/Sàn sau khi người dùng đã tạo Cửa hàng và gửi thông báo thành công. Nếu trường hợp Cửa hàng/Sàn của bạn bị từ chối, nguyên nhân là do Cửa hàng của bạn chưa đáp ứng đúng quy định tạo Cửa hàng trên Sieubao.vn. Một số lý do thường gặp khiến Cửa hàng bị từ chối:

Last updated