3.3.2 Đối với Tin đăng, gian hàng điện tử

Sieubao.vn sẽ gỡ bỏ tất cả các tin đăng của bạn khỏi website, bao gồm những tin đăng có trên Cửa hàng/ Chuyên trang, những tin đăng đã được thực hiện các dịch vụ chỉ mới thực hiện một phần, hoặc chưa được thực hiện dịch vụ. Bạn phải hiểu rằng bạn sẽ không có quyền yêu cầu Sieubao.vn đền bù, chi trả, thuyên chuyển cho người dùng khác về tài khoản.

Sieubao.vn sẽ gỡ bỏ Cửa hàng/ Chuyên trang của bạn ở tất cả các chuyên mục khỏi website Bạn phải hiểu rằng các khiếu nại liên quan đến Cửa hàng/ Chuyên trang sẽ không được xem xét sau ngày chấm dứt Tài khoản.

Tóm lại, các khiếu nại hoặc yêu cầu giải quyết liên quan đến tất cả các dịch vụ (Đẩy tin, Tin ưu tiên, Cửa hàng/ Chuyên trang, Dịch vụ Quảng cáo, …) khả dụng trên Sieubao.vn đều không được xem xét sau thời điểm chấm dứt Tài khoản.

Last updated