4. Hiệu lực

Chính sách này có hiệu lực từ ngày …….., và sẽ hết hiệu lực cho đến khi có chính sách mới nhất được ban hành bởi BQL Sieubao.vn và được thông báo trên hệ thống sàn giao dịch thương mại điện tử Sieubao.vn.

Last updated