III. HƯỚNG DẪN TẠO CỬA HÀNG/ SÀN

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản

Bước 2: Kích vào Tạo cửa hàng

Bước 3: Nhập thông tin Cửa hàng

- Dòng 1: Nhập thông tin người sở hữu

- Dòng 2: Nhập số điện thoại

- Dòng 3: Nhập email tài khoản

- Dòng 4: Nhập tên cửa hàng

- Dòng 5: Nhập tên công ty

- Dòng 6: Nhập ĐKKD/MST

- Dòng 7: Nhập số CMT/CCCD

- Dòng 8: Nhập tỉnh/ thành phố

- Dòng 9: Nhập quận/ huyện

- Dòng 10: Nhập xã/ phường

- Dòng 11: Nhập địa chỉ cụ thể

Bước 4: Ấn Tạo cửa hàng

Bước 5: Cài đặt cửa hàng

- Dòng 1: Nhập tỉnh/ thành phố

- Dòng 2: Nhập quận/ huyện

- Dòng 3: Nhập xã/ phường

- Dòng 4: Nhập địa chỉ cụ thể

- Dòng 5: Up ảnh banner cửa hàng

- Dòng 6: Up ảnh logo cửa hàng

Ấn Lưu

Last updated