III. HƯỚNG DẪN TẠO CỬA HÀNG/ SÀN

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản
Bước 2: Kích vào Tạo cửa hàng
Bước 3: Nhập thông tin Cửa hàng
- Dòng 1: Nhập thông tin người sở hữu
- Dòng 2: Nhập số điện thoại
- Dòng 3: Nhập email tài khoản
- Dòng 4: Nhập tên cửa hàng
- Dòng 5: Nhập tên công ty
- Dòng 6: Nhập ĐKKD/MST
- Dòng 7: Nhập số CMT/CCCD
- Dòng 8: Nhập tỉnh/ thành phố
- Dòng 9: Nhập quận/ huyện
- Dòng 10: Nhập xã/ phường
- Dòng 11: Nhập địa chỉ cụ thể
Bước 4: Ấn Tạo cửa hàng
Bước 5: Cài đặt cửa hàng
- Dòng 1: Nhập tỉnh/ thành phố
- Dòng 2: Nhập quận/ huyện
- Dòng 3: Nhập xã/ phường
- Dòng 4: Nhập địa chỉ cụ thể
- Dòng 5: Up ảnh banner cửa hàng
- Dòng 6: Up ảnh logo cửa hàng
Ấn Lưu