10. Tin đăng có số điện thoại/địa chỉ Email trong ô tên hoặc trong nội dung tin

Thông tin Số điện thoại và địa chỉ Email đã được điền ở phần thông tin liên lạc. Do đó, bạn không cần điền các thông tin này ở nội dung tin/ô tên liên lạc.

Last updated