7. Tin đăng có thông tin không thống nhất/không hợp lý

Đối với một tin đăng quảng cáo yêu cầu thông tin phải thống nhất với nhau, nội dung và tiêu đề phải quảng cáo chung 1 sản phẩm.

Hàng hoá/Dịch vụ đã bán hết hoặc hết hạn sử dụng tại thời điểm rao bán hoặc sản phẩm không tồn tại sẽ không được đăng.

Sản phẩm có giá bán chưa hợp lý (có giá quá rẻ so với giá trên thị trường).

Last updated