3. Sử dụng hình tải từ trên mạng

Tin đăng sử dụng hình tải từ trên mạng sẽ bị từ chối.

Sieubao.vn yêu cầu người bán tự chụp hình mặt hàng khi đăng tin. Việc đăng hình thật sẽ thu hút các khách hàng thực sự yêu thích sản phẩm, giúp bạn bán hàng nhanh hơn.

Last updated