3. Thời gian lưu trữ thông tin

Đối với thông tin cá nhân, sieubao.vn chỉ xóa đi dữ liệu này nếu Khách hàng có yêu cầu, Khách hàng yêu cầu gửi mail về email: info@sieubao.vn

Ngoài trường hợp trên, Thông tin cá nhân Thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của website sieubao.vn

Last updated