5.1 Điều kiện trả hàng

Việc trả hàng là thoả thuận giữa người bán hàng và người mua hàng. Người mua hàng có thể từ chối mua hàng hay nhận hàng trong các trường hợp sau:

Sản phẩm, hàng hóa bị lỗi hoặc bị hư hại;

Người bán hàng giao sai sản phẩm, hàng hóa cho người mua hàng (VD: sai hàng hóa, sai loại , số lượng v.vv...);

Sản phẩm, hàng hóa mà Khách hàng nhận được khác biệt một cách rõ rệt so với thông tin trên chobinhdan.vn mà người bán hàng cung cấp trong mục mô tả sản phẩm;

Không quá một ngày (01) kể từ ngày nhận hàng;

Sản phẩm, hàng hóa không có dấu hiệu đã qua sử dụng, còn nguyên bao bì đóng gói của nhà sản xuất, đầy đủ phụ kiện (tem, nhãn sản phẩm....) cùng quà tặng kèm (nếu có).

Last updated