3.2 Trường hợp bạn muốn chấm dứt Tài khoản

Bạn có thể yêu cầu chấm dứt Tài khoản bằng cách gửi email hỗ trợ

Bước 1: Vào Email

Bước 2: Soạn email với tiêu đề “Chấm dứt tài khoản”, bạn có thể đọc “Quy chế chấm dứt tài khoản” để rõ thông tin trong Quy chế. Bước 3: Bạn sẽ điền và cập nhật các thông tin soạn sẵn như sau:

Họ và tên

Số điện thoại

Địa chỉ Email

Ảnh chụp Hình mặt trước và sau CMND/ID.

Lý do chấm dứt tài khoản

Lưu ý: Yêu cầu chấm dứt Tài khoản của bạn chỉ được xem xét khi thoả các điều kiện:

Số điện thoại bạn đã được các thực

Địa chỉ Email bạn gửi yêu cầu trùng khớp với địa chỉ Email của Tài khoản muốn chấm dứt. (trường hợp đăng nhập bằng Facebook hoặc phương thức khác (nếu có) nhưng chưa xác thực số điện thoại sẽ không thực hiện được yêu cầu chấm dứt tài khoản)

Sau khi nhận được bằng chứng đầy đủ và hợp lệ, Bộ phận Chăm sóc Khách hàng sẽ gửi Email cho bạn mẫu đơn Xác nhận việc chấm dứt Tài khoản trong vòng 5 (năm) ngày làm việc. Trong đơn, bạn cần xác nhận hiểu và đồng ý với tất cả các điều sau:

Tôi đã hiểu đầy đủ Hậu quả của việc chấm dứt Tài khoản và đồng ý rằng tôi không được hỗ trợ về các dịch vụ trên Sieubao.vn

Tôi hiểu và đồng ý rằng tôi không thể tạo lại Tài khoản dựa trên Số điện thoại/Email gắn với Tài khoản đã chấm dứt trước đó.

Tôi hiểu và đồng ý rằng bất cứ khiếu nại, tranh chấp nào liên quan đến Tài khoản đã chấm dứt và các vấn đề khác đều không được giải quyết sau ngày chấm dứt Tài khoản.

Tôi hiểu và đồng ý rằng dù đã chấm dứt Tài khoản, tôi vẫn hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và Cơ quan điều tra về tất cả các hoạt động của tôi đối với Tài khoản đã chấm dứt.

Tôi hiểu và đồng ý rằng các thông tin của Tài khoản đã chấm dứt đã từng được tôi công khai hoặc trao đổi với người dùng khác sẽ do Sieubao.vn toàn quyền xử lý theo các quy chế của Sieubao.vn và Quy định của pháp luật.

Bạn cần xác nhận trong email bạn đã đọc và hiểu các điều khoản.

Lưu ý: Bạn không thể huỷ yêu cầu Chấm dứt tài khoản trong lúc Sieubao.vn đang xem xét yêu cầu chấm dứt tài khoản.

Sau khi bạn đã gửi lại xác nhận việc chấm dứt Tài khoản, Bộ phận chăm sóc khách hàng sẽ có Email phản hồi chính thức về việc chấm dứt tài khoản trong vòng 5 (năm) ngày làm việc.

Lưu ý: Sieubao.vn không giải quyết các yêu cầu huỷ lệnh chấm dứt Tài khoản cũng như các khiếu nại liên quan kể từ thời điểm này trở đi.

Sau khi hệ thống đã chấm dứt Tài khoản của bạn, bạn sẽ nhận được thông báo Tài khoản đã được chấm dứt qua Email. Từ sau ngày gửi lại xác nhận đến khi Sieubao.vn chấm dứt tài khoản của bạn, bạn vẫn chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của bạn đối với Tài khoản đã chấm dứt. Thời điểm chấm dứt Tài khoản là khi Sieubao.vn gửi Email cho bạn xác nhận về việc chấm dứt Tài khoản.

Last updated