V. HƯỚNG DẪN ĐĂNG TIN

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản
Bước 2: Kích vào Tài khoản của tôi
Bước 3: Kích vào Sản phẩm của tôi
Bước 4: Kích vào Đăng tin
Bước 5: Nhập thông tin đăng
- Dòng 1: Nhập tiêu đề tin đăng
- Dòng 2: Chọn danh mục tin đăng
- Dòng 3: Chọn loại tin
- Dòng 4: Chọn kiểu giá
- Dòng 5: Nhập giá sản phẩm/ dịch vụ
- Dòng 6: Nhập địa chỉ cửa hàng
- Dòng 7: Mô tả chi tiết sản phẩm/ dịch vụ đăng tin
- Dòng 8: Up ảnh sản phẩm/ dịch vụ, nên từ 3-5 ảnh
- Dòng 9: Nhập thông tin liên hệ
- Dòng 10: Ấn Đăng Tin