V. HƯỚNG DẪN ĐĂNG TIN

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản

Bước 2: Kích vào Tài khoản của tôi

Bước 3: Kích vào Sản phẩm của tôi

Bước 4: Kích vào Đăng tin

Bước 5: Nhập thông tin đăng

- Dòng 1: Nhập tiêu đề tin đăng

- Dòng 2: Chọn danh mục tin đăng

- Dòng 3: Chọn loại tin

- Dòng 4: Chọn kiểu giá

- Dòng 5: Nhập giá sản phẩm/ dịch vụ

- Dòng 6: Nhập địa chỉ cửa hàng

- Dòng 7: Mô tả chi tiết sản phẩm/ dịch vụ đăng tin

- Dòng 8: Up ảnh sản phẩm/ dịch vụ, nên từ 3-5 ảnh

- Dòng 9: Nhập thông tin liên hệ

- Dòng 10: Ấn Đăng Tin

Last updated