3.3 Hình đại diện/Ảnh banner Cửa hàng chưa phù hợp

Những hình ảnh không được phép sử dụng làm hình đại diện/Ảnh banner cho Cửa hàng:

Hình ảnh phản cảm, nhạy cảm (hình sản phẩm cấm, hình sex, hình đồi trụy...).

Hình ảnh có logo Sieubao.vn hoặc chứa các từ ngữ như admin, Thành viên đảm bảo, …

Hình có logo các thương hiệu nổi tiếng hoặc các trang web rao vặt khác.

LƯU Ý: Người dùng nên sử dụng các hình ảnh, logo của mình thiết kế, hay được hỗ trợ từ Sieubao.vn để tránh trường hợp vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, hình ảnh của các cá nhân, tổ chức khác.

Last updated