3.1 Tên Cửa hàng/tên đường dẫn Cửa hàng chưa phù hợp

Sieubao.vn quy định các tên Cửa hàng/tên đường dẫn Cửa hàng sau đây không được phép:

Link web: tới các trang, Fan page nhạy cảm, vi phạm pháp luật Việt Nam.

Có các cụm từ “nhất” như “tốt nhất”, “số 1”, … và từ ngữ thô tục.

Chứa duy nhất tên hãng ( Ví dụ: SONY, TOYOTA, Vincom…) hoặc các tên gây hiểu lầm sở hữu các thương hiệu. trong trường hợp tránh nhầm lẫn BQL Sieubao.vn có thể gửi yêu cầu xác minh Cửa hàng.

Tên duy nhất hay liên quan (chứa) tên người nổi tiếng (Ví dụ: Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Ái Quốc, …), trong trường hợp tránh nhầm lẫn BQL Sieubao.vn có thể gửi yêu cầu xác minh Cửa hàng.

Danh mục Cửa hàng và Tên cửa hàng không cùng một mục đích (Ví dụ: Danh mục Bất động sản nhưng đặt tên “Chuyên bán Đồ điện tử”).

Last updated