1. Đăng ký tài khoản trên website Sieubao.vn

Bạn hiểu và đồng ý rằng bằng việc đăng ký Tài khoản trên Sàn Giao dịch TMĐT Sieubao.vn, bạn và Sieubao.vn đã thiết lập một quan hệ hợp đồng dịch vụ thương mại điện tử. Theo đó, bạn có nhu cầu sử dụng các dịch vụ đăng tin và các dịch vụ khác mà Sieubao.vn cung cấp trên website.

Để sử dụng một số tính năng của Sieubao.vn, bạn phải tạo Tài khoản trên SGD (Đăng ký tài khoản).

Khi tạo Tài khoản bạn phải đồng ý cung cấp một cách chính xác và đầy đủ thông tin được yêu cầu (Dữ liệu tài khoản).

Nếu bạn cung cấp thông tin của bất kỳ bên thứ ba nào cho Sieubao.vn, chúng tôi có quyền tin rằng bạn đã đạt được sự thỏa thuận cần thiết từ bên thứ ba đó để chia sẻ và chuyển giao thông tin của họ cho chúng tôi.

Last updated