5. Truy cập và thay đổi thông tin cá nhân

Bạn có thể xem và thay đổi các thông tin cá nhân tại trang Thông tin cá nhân.

Bạn có thể yêu cầu truy cập các thông tin khác chúng tôi thu thập từ bạn, bằng cách liên hệ với chúng tôi qua điện thoại hoặc Email.

Bạn có thể yêu cầu chấm dứt việc sử dụng thông tin cá nhân bằng cách liên hệ với chúng tôi qua điện thoại hoặc Email.

SGD TMDT Sieubao.vn có thể từ chối bạn yêu cầu truy cập thông tin cá nhân nếu:

- Thông tin chỉ dùng với mục đích phân tích và đánh giá.

- Thông tin sử dụng cho mục đích giải quyết tranh chấp (ví dụ: thông tin cá nhân của người khác/đối tượng tranh chấp)

- Thông tin tổn hại đến hoạt động thương mại & cạnh tranh của Sieubao.vn.

- Chi phí, công sức cho việc cung cấp dữ liệu này không tương xứng với lợi ích nhận được của Sieubao.vn hoặc của bạn.

Chúng tôi có quyền xác định thông tin nào nằm trong phạm vi có thể từ chối

Last updated