2. Quên mật khẩu tài khoản

Bước 1: Kích vào Đăng Nhập

Bước 2: Kích vào Quên mật khẩu

Bước 3: Nhập Email đăng ký tạo tài khoản

Bước 4: Ấn Lấy lại mật khẩu

Bước 5: Check email đã nhập

Bước 6: Mở email nhận được và kích vào ô ĐẶT LẠI MẬT KHẨU

Bước 7: Hiển thị màn hình tạo mật khẩu mới

- Dòng 1: Nhập email đăng ký tài khoản

- Dòng 2: Tạo mật khẩu mới

- Dòng 3: Nhập lại mật khẩu mới

- Ấn Đặt lại mật khẩu

Last updated