9. Đảm bảo an toàn giao dịch

Nhà bán hàng phải cung cấp đầy đủ thông tin bao gồm tên, địa chỉ, mã số thuế/ mã số doanh nghiệp, số điện thoại, email khi bán hàng trên sàn thương mại điện tử sieubao.vn và chịu hoàn toàn trách nhiệm về thông tin đã cung cấp sieubao.vn. Dựa và thông tin của nhà bán hàng cung cấp sieubao.vn sẽ thẩm định năng lực nhà bán hàng.

Nhà bán hàng phải đảm bảo tất cả các sản phẩm cung cấp trên sieubao.vn là sản phẩm mới hoặc còn sử dụng tốt, đúng hình ảnh, nội dung mô tả trên sieubao.vn và chịu toàn bộ trách nhiệm.

Khách hàng không nên cung cấp thông tin thanh toán với bất ký ai bằng email hoặc hình thức liên lạc khác. Sieubao.vn không chịu trách nhiệm về những thiệt hại hay rủi ro Khách hàng có thể gánh chịu trong việc khách hàng trao đổi, cung cấp thông tin thanh toán như vậy.

Khách hàng, Nhà bán hàng tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. Nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập hệ thống website. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Mọi thông tin giao dịch được bảo mật, trừ trường hợp buộc phải cung cấp khi Cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu.

Last updated