4. Quy trình giao nhận/Vận chuyển

Hiện tại SGD TMĐT sieubao.vn chưa thực hiện chức năng hỗ trợ giao nhận giữa người mua và người bán. Do đó, sieubao.vn yêu cầu người bán khi đăng tin bài rao bán sản phẩm phải đưa đầy đủ thông tin về chính sách vận chuyển.

Người mua cần đọc kỹ những chính sách vận chuyển của người bán trong tin đăng và trực tiếp thỏa thuận với người bán về vận chuyển, giao hàng.

Last updated