2. Quản lý sản phẩm giao dịch trên Sàn giao dịch TMĐT Sieubao.vn

Thành viên Sàn giao dịch thương mại điện tử Sieubao.vn cam kết tuân thủ đúng, đầy đủ các quy định pháp luật Việt Nam hiện hành về giao dịch trên Sàn giao dịch thương mại điện tử Sieubao.vn. Trong đó, lưu ý một số nội dung sau:

Last updated