8. Vượt quá số tin quảng cáo cho phép trong cùng 1 chuyên mục

Theo quy định hiện nay của Sieubao.vn, mỗi chuyên mục được đăng không giới hạn tin đăng khác nhau đối với người dùng Cá nhân hoặc không giới hạn tin đăng khác nhau đối với người dùng Cửa Hàng.

Tuỳ vào thời điểm khác nhau mà BQL Sieubao.vn sẽ điều chỉnh số lượng tin đăng trong từng danh mục và sẽ thông báo đến tất cả khách hàng.

Last updated