1. Dành cho Người bán /Cho tặng hàng

Chuẩn bị nội dung (file text, word.), hình ảnh phải rõ ràng (JPG, PNG,..)

Đăng tin: Người bán hàng có thể tạo tài khoản, đăng nhập rồi đăng tin mua bán

Viết nội dung liên quan đến sản phẩm, như: mô tả chi tiết sản phẩm, hình ảnh, giá.. và thông tin liên hệ của người bán. Chọn theo đúng “Loại tin”, “Danh mục”… mà người bán muốn đăng.

Ban quản trị sieubao.vn sẽ tiến hành kiểm duyệt nội dung tin đăng trong thời gian 24h kể từ khi người bán đăng tin.

Tin đăng hợp lệ sẽ được đăng trên sàn giao dịch.

Những tin nào vi phạm pháp luật, hệ thống sẽ thông báo qua Email hoặc tin nhắn, đồng thời hủy tin đăng.

Những tin nào sai quy định đăng tin, sẽ được phản hồi yêu cầu chỉnh sửa qua Email hoặc tin nhắn. Khi nào thành viên sửa lại tin đăng theo đúng quy định ban quản trị mới cho hiển thị lên sàn giao dịch.

Last updated