2. Đăng tin

Hiện nay, tất cả các tin đăng về Cần mua, Cần bán, Thanh lý, Cho tặng, dịch vụ.. trong tất cả các danh mục ngành hàng, dịch vụ.. được miễn phí trên hệ thống sàn thương maị điện tử Sieubao.vn.

Các tài khoản được đăng tin số lượng không giới hạn trong tất cả các Ngành hàng/Dịch vụ.

Xem thêm mục (Chèn link – Quy định đăng tin )

Last updated