4. Cơ chế rà soát, kiểm soát thông tin về sản phẩm/dịch vụ của Ban Quản trị SGD TMĐT đối với sản phẩ

Nhà Bán Hàng/Cửa hàng gửi thông tin về pháp nhân muốn mở gian hàng/cửa hàng trên Sieubao.vn. Sau khi được duyệt/cấp tài khoản gian hàng Nhà Bán Hàng mới có thể đăng bán các sản phẩm của mình. Sieubao.vn sẽ toàn quyền loại bỏ các sản phẩm của Nhà bán hàng nếu sản phẩm bán vi phạm pháp luật, quy chế hoạt động, chính sách, quy định của sàn và áp dụng các hình thức xử phạt, yêu cầu bồi thường được nêu trong các chính sách, quy định của sàn và quy định của pháp luật. Các sản phẩm không phù hợp với chuyên mục quy định sẽ bị xóa hoặc Sieubao.vn từ chối kiểm duyệt hoặc chuyển sang chuyên mục khác cho là hợp lý. Sieubao.vn giữ quyền quyết định về việc lưu giữ hay loại bỏ sản phẩm đã đăng trên trang website này mà không cần báo trước

Last updated