6.4 Phương thức bảo hành cụ thể:

Người mua hàng liên hệ trực tiếp với người bán hàng để được bảo hành về sản phẩm, các thông tin của người bán hàng sẽ được đăng tải công khai trên Sieubao.vn

Last updated