3. Tạo, Quản lý Cửa hàng/Sàn

Các cá nhân, pháp nhân, tập thể đã đăng ký thành công tài khoản trên sàn thương mại điện tử Sieubao.vn, sẽ được tạo miễn phí Cửa hàng/Sàn trên Sieubao.vn.

Miễn phí duy trì Cửa hàng trên hệ thống Sieubao.vn.

Số lượng tin đăng không giới hạn.

Tải các mẫu banner Cửa hàng hợp pháp mà Sieubao.vn cung cấp cho Cửa hàng/Sàn.

Xem thêm mục (Chèn link – Quy định tạo Cửa hàng/Sàn)

Last updated