1. Tạo tài khoản

Tất cả các cá nhân, pháp nhân, tập thể được tạo tài khoản miễn phí để tham giao dịch trên sàn thương mại điện tử Sieubao.vn. Người dùng xem thêm (Chèn link – Quy chế quản lý tài khoản)

Mỗi một (01) tài khoản, tương ứng 01 số điện thoại/Email được tạo Miễn phí.

Last updated