1. Sửa sản phẩm/ dịch vụ đã đăng

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản

Bước 2: Kích vào Tài khoản của tôi

Bước 3: Kích vào Sản phẩm của tôi

Bước 4: Kích vào Tác vụ

Bước 5: Kích vào Sửa

Bước 6: Sửa thông tin đăng theo yêu cầu

Bước 7: Ấn Lưu

Last updated